واریز 100 هزار تومان بیعانه بابت هر تخته فرش و پرداخت الباقی بعد از دریافت فرش

تهرانپارس خیابان 196 شرقی بین 135 و 138 فرش کوروش

02177320031

02177323500

09101556168

09101733189