رهنمای خرید فرش کاشان

فرش ستاره کوروش کاشان با تمرکز بر تولید فرش ماشینی، صنعت نساجی از سال 1363 شروع به فعالیت تولید و عرضه تخصصی نموده و در بین تولیدکنندگان صنعت فرش ماشینی افتخاراتی زیادی را با همراهی شما کسب کرده است .فرش ستاره کوروش در جهت راهنمایی خریداران و مشتریان گرامی اقدام به اموزش صنعت نساجی اموزش های خرید فرش ، نگهداری فرش  ،عوامل ماثر در قیمت فرش  و هر سوالی که برای شما در هنگام خرید با ان مواجعه میشود میپردازد.